Hur tekniken som hjälper hörselskadade att till ett enklare liv har utvecklat något enormt. Idag är det många som har så kallade cochleaimplantat och det opereras till och med in på barn, ett implantat som gör att många döva faktiskt kan höra som de flesta andra.

I och med den tekniska utvecklingen med cochleaimplantat kan barn med hörselskador gå i vanliga klasser, vuxna med hörselskador smälter in bland andra hörande, men det gäller ändå såklart att undervisning och omgivning är anpassad för sämre hörande.

Fick hjälp genom att operera in implantat

I en artikel från Aftonbladet kan man läsa om Cathrine som haft problem med tinnitus i massor av år. Men nu har hon fått hjälp och hennes hörselskada har lindrats avsevärt, genom att hon opererat in ett cochleaimplantat. Det finns hjälp att få och det är viktigt att folk med hörselskador och nedsättning av olika slag vet om det. För, det är många som tragglas med sämre hörapparater och har svårt att orientera sig i det vardagliga livet. Även Julia, som egentligen är helt döv, har genom ett inopererat plantat fått hjälp. Nu hör hon ungefär som alla andra och pratar som de flesta. Hon har alltså gått från att vara helt döv och tala teckenspråk till att bli hörande och talande, skriver Göteborgsposten. Opererandet av implantat har hjälpt många barn.

”På 2000-talet blev det vanligt att operera in cochlea implantat, CI, på döva barn. Cochlea implantat ger döva möjlighet att höra, men innebär inte perfekt hörsel. En person med CI uppfattar bara ungefär 90 procent av en hel mening”, skriver Sveriges Radio.